Welke klachten hebben mensen met een burn-out?

Welke klachten hebben mensen met een burn-out?

Aanhoudende fysieke en / of mentale vermoeidheid

 • Sneller moe na mentale inspanning
 • Uitputting na lage fysieke activiteit
 • Het gaat gepaard met gevoelens van somberheid en frustratie
 • Depressieve stemming, huilen, angstaanvallen (paniek) en prikkelbaarheid
 • Slaapproblemen
 • Concentratieverlies, geheugenproblemen
 • Lichamelijke klachten: spierpijn, migraine, maagklachten, orthosympathische klachten …

Mentale afstand

 • Een cynische, afstandelijke en weinig betrokken houding ten opzichte van de eigen activiteiten.
 • Gevoelens van afnemende competentie
 • Gevoel niet langer aan de verwachtingen kunnen voldoen
 • Gevoel meer fouten te maken
 • Gevoel niets bij te dragen hebben
 • Verminderd zelfvertrouwen