Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Er zijn twee hoofdcategorieën stressoren die een rol kunnen spelen bij het ontstaan van een burn-out:

Persoonsgebonden factoren

 • Moeilijkheden met het stellen van grenzen (moeilijk om nee te zeggen)
 • Perfectionisme
 • Ongevraagd Verantwoordelijkheden van anderen overnemen / Moeilijkheden bij delegeren
 • Onwrikbare overtuigingen: “De dingen moeten gaan zoals ze zouden moeten gaan.”
 • Werk moeten doen dat je niet (goed) beheerst.

Organisatiegebonden factoren

 • Permanent hoge werkdruk
 • Te veel werk
 • Continu hoog tempo
 • Krappe deadlines
 • Weinig mogelijkheden om zelf je werkschema te organiseren
 • Rolconflicten: onduidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden
 • Emotionele taakvereisten
 • Niet-ondersteunend management
 • Jobonzekerheid, herstructureringen
 • Conflicten in teams (onvoldoende vaardigheden aanwezig)
 • Fusies en reorganisaties (nieuwe taakinhoud, meer werk)

Er zijn ook katalyserende factoren in het privé-leven

 • Renovaties! Klusjesman
 • Combineren van verschillende rollen (werknemer, huishouden, ouder, mantelzorger, …)
 • Kleine ‘slapeloze’ kinderen …
 • Afwezige, niet ondersteunende partner
 • Veeleisende gezinsleden (behoeftige ouders, …)
 • Overmatige conflicten