Wat zijn de doelstellingen bij de behandeling van een burn-out

De behandeling van een burn-out heeft twee hoofddoelen:

1. Herstel van symptomen (vermindering van klachten)
Door middel van een reeks interventies zorgen we ervoor dat mensen zo snel mogelijk weer lichamelijk en geestelijk fit worden en de symptomen (bv. Vermoeidheid, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, …) wegwerken.

De interventies gaan in de eerste plaats over hetherstel van eventuele slaapstoornissen die zich voordoen. Ten tweede gaat het over het opbouwen van een gezond dagritme .

2. Preventie van terugval
Door de persoonsgebonden en organisatorische risicofactoren die een rol spelen bij het ontstaan van burn-out in kaart te brengen en corrigerende vaardigheden aan te leren, zorgen we voor maximale preventie van burn-out.

In de volgende les zullen we ons eerst concentreren op het herstel van de symptomen. Hier bespreken we de maatregelen die je kunt nemen om je verstoorde slaap na verloop van tijd te herstellen.