Organisatiegebonden risicofactoren

Organisatiegebonden risicofactoren

Ten tweede is een gesprek met je leidinggevende belangrijk om deze factoren te veranderen.

 1. Verduidelijk de context of het onderwerp dat je met je manager wilt bespreken. Bijvoorbeeld: ik wil het hebben over de aanhoudend hoge werkdruk en de consequenties in mijn werk, voor mijzelf en mijn collega’s.

 2. Verduidelijk het doel van je gesprek en vraag om instemming. Bijvoorbeeld:
  Hiermee hoop ik tot een gezamenlijke oplossing te komen voor het probleem dat ik tegenkom. Ben je het eens met dit doel?

 3. Leg de feiten uit. Eerst over de werkdruk, daarna vertel ik je wat de consequenties zijn voor mijzelf of anderen en de organisatie.

 4. Vraag om overeenstemming over de gepresenteerde feiten. Bijvoorbeeld: Bent je het eens met mijn rapport over de feitelijke werkdruk? Ja: ga verder naar 5.
  Nee: kan je mij in detail uitleggen met wat je het niet eens bent?

 5. Vraag of je manager de consequenties die je hebt aangedragen begrijpt. Bijvoorbeeld: Kan je de ‘negatieve gevolgen’ begrijpen (deze in een concrete vorm presenteren) voor mij of de anderen, of voor de organisatie? Ja: ga verder, afhankelijk van het feit of je al dan niet een voorstel voor een oplossing hebt.

 6. Ik heb een voorstel voor een oplossing met betrekking tot de werkdruk … Kan je mij een oplossing bieden voor de hoge werkdruk?

 7. Maak duidelijke afspraken over de gekozen oplossing (wie doet wat, wanneer, … SMART doelstellingen). Bijvoorbeeld: laat me samenvatten, we zijn het volgende overeengekomen: …

 8. Spreek een concreet moment af om de gekozen oplossing te evalueren. Bijvoorbeeld: laten we dit evalueren op de volgende datum: …

Dit is de kop

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit dolor