Organisatiegebonden risicofactoren

Organisatiegebonden risicofactoren

Om de organisatiegebonden risicofactoren te veranderen is het belangrijk om er een duidelijk beeld van te hebben.

  1. Permanent hoge werkdruk
  2. Weinig controle over het werk
  3. Rolconflicten
  4. Emotionele taakvereisten
  5. Niet-ondersteunend management
  6. Jobonzekerheid, herstructureringen
  7. Conflicten in teams
  8. Fusies en reorganisaties