Stepped Care

Waarover gaat het?

Het principe van stepped care komt uit de zorgsector en werd door ons vertaald naar het trainings- en coaching aanbod van U-Count!

In deze context betekent stepped care dat de deelnemer niet zwaarder wordt behandeld dan strikt noodzakelijk. Er wordt dus gestart met de eenvoudigste interventie die past bij de ontwikkelingsnoden. Het is een stappenplan met steeds intensievere vormen van het ganse aanbod, waarbij het niet de bedoeling is om alle stappen af te lopen, maar juist om met zo weinig mogelijk stappen resultaat te boeken.

  • Online zelfstandige educatie
  • Online begeleid groepsleertraject
  • Online begeleid individueel leertraject
  • Face to face groepsondersteunend leertraject
  • Face to face individueel leertraject
  • Face to face nazorgtraject

Ons stappenplan

Waaruit bestaat het?

Onze trainingen zijn dus opgebouwd als hybride leertrajecten waarbij deelnemers op basis van hun specifieke behoefte de mogelijkheid krijgen om individueel en/of in groep, online en/of face to face het aanbod te doorlopen. Ook daarna blijven we beschikbaar met een optioneel nazorgtraject, aangepast op maat van de deelnemer.

Meer weten over onze Stepped Care aanpak?

Wij zorgen voor het welzijn van iedereen