Wat zijn de redenen (motivatoren) dat ik zulke hoge eisen aan mezelf stel? (Meerdere antwoorden mogelijk)