Over ons

U-Count!

In 2017 zag U-Count! het levenslicht. Ik (Joris) was in executive coaching bij Gerrit om beter met werkstress om te leren gaan. Tijdens deze coaching bespraken we op een gegeven moment dat er een beter manier moest zijn om medewerkers te begeleiden die te maken kregen met stress & burn-out door het werk. En U-Count! was geboren.

In eerste instantie lag de focus op de ‘Digital Burnout Assisstant’. Een digitale toepassing om stress en burn-outklachten in kaart te brengen en te remediëren. 

Als klinisch psycholoog en onderzoeker bleef Gerrit meerdere bevindingen uit de literatuur en de klinische praktijk vertalen naar bruikbare modellen voor de werkvloer. Zo kwam hij op het idee van de ‘BLOKKENDOOS’ Een heel aantal trainingen die op zichzelf staan, maar naadloos geïntegreerd via een uniek centraal verklarend gedragsmodel.

Lees hieronder zeker onze bio, je leert ons kennen en alles over U-Count! En het is niet saai 😉

Gerrit Belis

Executive coach - Clinical Psychologist

Joris Vivijs

Founder - Managing Partner

Ik ben Gerrit, Klinisch Psycholoog en gedragstherapeut.

Joris omschrijft mij als wetenschapper, nieuwsgierig, onderzoeker, rationeel, (extreem) kritisch en perfectionist.

Vanuit mijn werk in de klinische praktijk ben ik me verder gaan toeleggen op het functioneren van mensen in hun job en de organisatie in het algemeen. Zo kwam ik tot een centraal model dat menselijk gedrag in kaart brengt en verklaart.

Het legt uit hoe je reageert in bepaalde situaties en waarom. En belangrijker nog, hoe je dat gedrag kan gaan sturen.
Wanneer je inzicht hebt in je eigen gedrag en gedragsmotivatoren kan je leren voorspellen hoe anderen gaan reageren in bepaalde situaties.

Wanneer je het centraal gedragsmodel beheerst kan je hierop verderbouwen met het aanleren van nieuwe vaardigheden die je een betere werknemer, collega of leidinggevende maken.

Als bedrijf kan je de hele organistaie naar een hoger niveau tillen wanneer iedereen over deze vaardigheden beschikt.  

Ik ben Joris, marketeer, recruiter en psychotherapeut. Het eerste deel van mijn carrière was ik actief als Talent Aquisition & Recruitment Manager. 

Gerrit omschrijft me als een doorzetter, een voortrekker, een doener en lichtelijk chaotisch. 

Doorheen de jaren heb ik geleerd dat je niet zomaar iemand van de ene job in de andere kunt plaatsen. Hij of zij kan de juiste technische skills hebben en uitstekend presteren in een bepaald team of bedrijf. Maar in een andere setting plots ‘under performen’.

Dit is meestal te wijten aan het feit dat ze onvoldoende toegang hebben tot hun eigen vaardigheden of deze van anderen om gedrag te sturen. Want hun technische skills zijn natuurlijk nog steeds dezelfde.

Samen met Gerrit ontwikkelde ik een manier om het centraal gedragsmodel optimaal aan te bieden via blended learning en stepped care.