Ongezond perfectionisme

Waarover gaat het?

Perfectionisme op zich is geen slechte eigenschap. Ze zorgt er zelfs voor dat we heel goed kunnen worden in bepaalde zaken. Maar wanneer je perfectionistisch gedrag je belemmert of je er nadelen van ondervindt spreken we van ‘ongezond perfectionisme’. Dit resulteert vaak in faalangst, weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld, stress- en spanningsklachten en zelfs burn-out.

Deze training helpt je om je ‘ongezond perfectionistische’ denken en voelen te stoppen. Daardoor kan je jezelf bevrijden van de stress, faalangst en vermoeidheid die hiermee gepaard gaat. Je bouwt je zelfvertrouwen op en kan meer genieten van je werk en je leven. 

Wat kan je er mee?

Waaruit bestaat het?

Via ons centrale verklarende hardware-software model bepalen we eerst welke  oorzaken je ongezond perfectionistische patroon in stand houden. Daarna presenteren we je interventies die je helpen om je perfectionistische neiging om te buigen naar een kwalitatief alternatief. Daarvoor gebruiken we ondermeer technieken die je sturende emoties veranderen. Perfectionisme wordt immers gevoed door de angst om niet te voldoen aan de verwachtingen van jezelf of anderen. We leren strategieën aan om anders te reageren op deze angstige impulsen. Via cognitieve strategieën buigen we ondermijnende gedachten om tot positieve denkpatronen en emotiestrategieën om je angsten te laten afnemen. Dit resulteert in een persoonlijk plan van aanpak

 

Deze training is bedoeld voor mensen die hun levenskwaliteit ondermijnd wordt door perfectionistisch gedrag. 

Voor wie is het?

Welke nazorg bestaat er?

Zoals al onze trainingen hebben we onze helpdesk waar je terechtkan met specifieke vragen. Een consultant van U-Count! helpt je dan verder. Dit kan via telefoon, mail, videobellen of face 2 face. Afhankelijk van wat jij op dat moment nodig hebt.

Wil je verlost worden van je ongezond perfectionisme?

Wij zorgen voor het welzijn van iedereen