Omgaan met angst

Waarover gaat het?

Angst is de meest basale emotie van allemaal. Het is evolutionair gezien ook de belangrijkste. Angst zorgde ervoor dat we overleefden door risico’s te vermijden. Maar waar de samenleving de laatste 100 jaar een kwantumsprong heeft gemaakt, leeft ons brein nog grotendeels in de prehistorie. Waar angst vroeger een helpende emotie was is het nu dikwijls een belemmerende factor in je werk en je leven.

Als je weet hoe je met je angst moet omgaan kan je heel gericht naar je doelen toe groeien. Deze vaardigheid stelt je in staat om beter om te gaan met stress, conflicten, vermijding- en uitstelgedrag, communiceren,…

Kunnen omgaan met angst is de belangrijkste competentie om blokkerende gedragspatronen te doorbreken.

Na deze training heb je de vaardigheid om de  je angsten  (maar ook van anderen) beter te begrijpen. Je weet wat angst is en wat het me je doet. Ook leer je wat je zelf kan doen om niet meer gehinderd te worden door je angsten.

Wat kan je er mee?

Waaruit bestaat het?

De training bestaat uit de volgende onderdelen:

  • De anatomie en fysiologie van angst
  • Wat is de functie van angst?
  • Wanneer gaat het te ver?
  • Hoe houdt angst zich in stand?
  • Hoe kan je angst verminderen?
  • Wat kan je als leidinggevende doen om medewerkers te helpen? (enkel in de versie voor leidinggevenden)

Deze training is voor iedereen die gehinderd wordt in het werk door angst. We denken hierbij aan diverse uitingsvormen van angst: bv. niet durven spreken in het openbaar of presentaties geven, bang worden als je iets moet weigeren, geen kritiek durven geven, benauwdheid wanneer je een team een vervelende boodschap moet geven…

Kortom elke persoon die belemmerd wordt om zijn volle potentieel te benutten door angstige gevoelens of gedachten.

Voor wie is het?

Welke nazorg bestaat er?

Zoals steeds kan je gebruik maken van onze helpdesk. Bij omgaan met angst is deze optie ook een zeer waardevolle aanvulling. Een U-Count! gedragstherapeut kan de medewerker bij concrete cases op het moment zelf zelf coachen, zowel via telefoon als videobellen. Ook voor leidinggevenden bestaat dit ondersteunende aanbod.

Wil je medewerkers leren omgaan met angst?

Wij zorgen voor het welzijn van iedereen