Loopbaanbegeleiding

Waarover gaat het?

U-Count! staat voor een kwaliteitsvolle loopbaanbegeleiding. We ondersteunen mensen met diverse loopbaanvragen  met ‘evidence based’ interventies.
Het doel is om je het inzicht en de tools te geven om te groeien en zo een professioneel leven uit te bouwen dat voldoening geeft en dat in lijn is met je eigen waarden en normen.

In tegenstelling tot wat vele mensen denken is een nieuwe job zoeken slechts in de minderheid van de gevallen aan de orde!
Eigenlijk biedt loopbaanbegeleiding een antwoord op elke vraag die met je loopbaan te maken heeft:

 • Ik voel me gestresseerd door mijn werk en futloos. Wat kan ik hieraan doen?
 • Telewerken is voor mij niet evident. Ik heb het gevoel dat ik me niet kan afsluiten van mijn werk. Hoe vind ik een beter evenwicht tussen werk en privé?
 • Hoe zorg ik ervoor dat ik tijdens het telewerken niet vereenzaam?
 • Ik heb een nieuwe baas gekregen die me helemaal niet ligt. Ik voel me hierdoor gefrustreerd. Hoe kan ik hier best mee omgaan?
 • Hoe krijg ik meer voldoening en plezier in mijn job?
 • Hoe kan ik een beter evenwicht vinden tussen mijn werk en mijn privéleven?
 • Ik heb het gevoel dat ik in mijn job niet kan tonen waar ik echt goed in ben. Wat kan ik hieraan doen?
 • Welk werk past er echt bij me?
 • Ik doe mijn job al heel lang. Is het tijd voor iets anders of blijf ik beter?
 • Ik zou graag mijn talenten beter benutten in mijn job. Hoe kan ik dat doen?
 • Ik heb het gevoel dat ik op een kruispunt zit in mijn loopbaan. Welke richting ga ik best uit?

 

Wat kan je er mee?

Waaruit bestaat het?

Onze visie is dat elke loopbaanvraag moet onderworpen worden aan een grondige probleem- en verwachtingenanalyse.

Het is immers nodig om een grondig inzicht te verwerven in de aanleidingen waardoor je  loopbaanbegeleiding wenst. Eveneens is het onontbeerlijk een concreet zicht te hebben op jouw verwachtingen en doelen.

Een grondige analyse leidt naar een accurate probleemdefiniëring en een heldere formulering van de gewenste doelen.

Dit  voorkomt impulsieve en niet gefundeerde loopbaanadviezen die het gevaar in zich meedragen dat je (in een volgende job) met dezelfde moeilijkheden geconfronteerd wordt.

Het opstellen van een dergelijke analyse en het vervolgens aanbrengen en implementeren van de gepaste interventies helpt je de gewenste doelstellingen te realiseren.

Dit alles moet leiden tot een bevredigende verderzetting van de loopbaan. Dergelijk resultaat is niet enkel een win voor jezelf, maar ook voor het bedrijf waar je werkt.

Zit je met twijfels en vragen over je job? Wil je meer plezier en voldoening? Wil je weten welk werk écht bij je past? Loop je vast bij het telewerken? Kortom, elke werkgerelateerde vraag verdient het om aan bod komen.

Loopbaanbegeleiding is een initiatief van de Vlaamse Overheid en wordt ondersteund door de VDAB met de loopbaancheque. Je betaalt maar 80 Euro voor 7 uren begeleiding. Voorwaarde is dat je al 7 jaar werkt als werknemer of zelfstandige in Vlaanderen.

Voor wie is het?

Loopbaancheque bestellen?

Je bestelt de loopbaancheque op de site van de VDAB via je account. Je ontvangt deze elektronisch en mailt hem dan gewoon naar admin@u-count.eu 
Heb je nog vragen kan je ook bellen naar ons op 015 65 00 22

Wil je graag loopbaanbegeleiding volgen?

Wij zorgen voor het welzijn van iedereen