Welke klachten hebben personen met een burn-out?


Persistente lichamelijke en/of geestelijke vermoeidheid

 • Sneller moe na mentale inspanning
 • Uitputting na geringe lichamelijke activiteit
 • Gevoelens van somberheid en frustratie
 • Depressieve stemming, huilbuien, angstaanvallen (paniek) en geïrriteerdheid
 • Slaapstoornissen
 • Concentratieverlies, geheugenproblemen
 • Lichamelijke klachten; spierpijn, migraine, maagklachten, orthosympatische klachten…

Mentale distantie

 • Een cynische, afstandelijke en weinig betrokken houding tegenover de eigen werkzaamheden
 • Gevoelens van afnemende competentie
 • Gevoel niet meer te kunnen voldoen aan de verwachtingen
 • Gevoel meer fouten te maken
 • Gevoel niets meer bij te dragen
 • Afnemend zelfvertrouwen