Wat zijn de oorzaken van een burn-out?

Er zijn twee grote categorieën van stressoren die een rol kunnen spelen.

Persoonsgebonden factoren

Organisatiegebonden factoren


De persoonsgebonden factoren zijn:

 • Moeite met grenzen afbakenen (moeilijk neen kunnen zeggen)
 • Perfectionisme
 • Ongevraagd verantwoordelijkheden van anderen overnemen / moeite met delegeren
 • Onwrikbare overtuigingen: “de dingen moeten verlopen zoals het hoort – zoals ik het wil.”
 • Werk moeten uitvoeren dat je niet (goed) beheerst

De organisatiegebonden factoren zijn: 

 • Permanent hoge werkdruk
  • Te veel werk
  • Continu hoog tempo
  • strakke deadlines
 • Weinig regelruimte (de mogelijkheid om je werkdag zelf in te delen)
 • Rolconflicten: onduidelijke afbakening van taken en verantwoordelijkheden
 • Emotionele taakeisen
 • Niet ondersteunend management
 • Job onzekerheid – herstructureringen
 • Conflicten in teams
 • Fusies en reorganisaties (nieuwe taakinhoud, meer werk)

Er zijn ook een aantal katalyserende factoren uit het privé leven

 • Verbouwingen! Doe-het-zelvers
 • Combineren van diverse rollen (werknemer, huishouden, ouder, mantelzorger,…)
 • Kleine ‘slapeloze’ kinderen
 • Afwezige, niet steunende partner
 • Veeleisende familieleden, hulpbehoevende ouders
 • Aanslepende conflicten