Wat zijn de doelstellingen bij de behandeling van burn-out?

Bij de behandeling van burn-out zijn er twee grote doelstellingen:

1. Recuperatie van de symptomen (klachtenreductie)

Via een reeks interventies zorgen we ervoor dat mensen zo snel als mogelijk hun fysieke en mentale fitheid herwinnen en verlost geraken van de klachten (bv. moeheid, slaapstoornissen, prikkelbaarheid, concentratie- en geheugenproblemen, …).

De interventies gaan vooreerst over het herstel van de eventueel opgetreden slaapstoornissen. In tweede instantie gaat het over het opbouwen van een gezond dagritme.

2. Hervalpreventie

Door de persoonlijke en organisatorische risicofactoren die een rol spelen in het ontstaan van de burn-out te identificeren en corrigerende vaardigheden aan te leren zorgen we voor een maximale preventie van burn-out.

In de volgende les houden we ons nu eerst bezig met de recuperatie van de symptomen. We gaan hier concreet in op de maatregelen die je kan nemen om je verstoorde slaap op termijn te herstellen.