Wat is burn-out?

De definitie van burn-out luidt:

“een multifactorieel proces

dat het gevolg is van langdurige blootstelling (in een werksituatie) aan een gebrek aan evenwicht tussen de investering (eis) en wat iemand terugkrijgt (hulpbron).

Dat veroorzaakt uitputting (zowel emotioneel, fysiek als psychisch), die een impact kan hebben op de beheersing van de emoties (prikkelbaarheid, woede, huilbuien enz.) en de cognitieve vermogens (aandacht, geheugen, concentratie),

en op zijn beurt kan leiden tot een verandering in het gedrag en de attitudes: mentaal afstand nemen (de persoon distantieert zich en wordt cynisch), wat leidt tot een gevoel van professionele onbekwaamheid”.