Remmende gedachten die ‘neen zeggen’ verhinderen en korte procedure om ‘neen’ te zeggen.

Een eerste frequent voorkomende remmende gedachte luidt: ‘Ik moet ja zeggen, zo niet zal de ander teleurgesteld reageren’.

Het gevolg van deze remmende gedachte is dat je altijd ja zegt, ook als het je niet past, om teleurstelling bij de ander te vermijden. Daardoor kan je jezelf overbelasten en een verhoogd risico lopen op burn-out

Om burn-out en overbelasting te vermijden is het belangrijk neen te leren zeggen wanneer dit nodig is. 

Daarom is het belangrijk dat je geen remmende maar realistische en feitelijke gedachten hebt over neen zeggen. 

Deze realistische gedachte luidt dat het normaal en logisch is dat de ander teleurgesteld is als hij/zij een neen hoort, anders zou deze de vraag toch niet stellen. Teleurstelling bij de ander is de mogelijke prijs die je betaalt als je neen zegt. Teleurstelling van anderen verdragen is echter een normaal en noodzakelijk onderdeel van het leven. Immers als je teleurstelling zou willen vermijden, betekent dit dat je op elke vraag moet ingaan. Zo heb je zelf geen eigen keuze meer en wordt je leven enkel nog bepaald door de wensen van anderen. Soms zijn mensen ongerust dat de ander niet meer zo vlot met hen zal samenwerken als ze niet ja zeggen. Dit is mogelijk maar onwaarschijnlijk als je duidelijk maakt waarom je iets niet kan doen. Als het toch gebeurt kan je via een conflictoplossend gesprek op een adequate en effectieve wijze duidelijk maken dat je niet altijd aan de wens van de ander kan voldoen.

Een tweede frequent voorkomende remmende gedachte luidt: ‘Het is mijn verantwoordelijkheid, dus ik moet het doen, zelfs al heb ik geen tijd. ‘

Het gevolg van deze remmende gedachte is dat je over je grenzen gaat. Daardoor kan je jezelf overbelasten en een verhoogd risico lopen op burn-out.

Om burn-out en overbelasting te vermijden is het belangrijk neen te leren zeggen wanneer dit nodig is.

Daarom is het belangrijk dat je geen remmende maar realistische en feitelijke gedachten hebt over neen zeggen.

Deze realistische gedachte luidt dat het normaal en logisch is dat iets wel je verantwoordelijkheid kan zijn, maar dat je omwille van omstandigheden (bv. teveel werk voor die dag, week, …) er toch niet in slaagt om er iets bij te nemen. Het is niet omdat iets jouw verantwoordelijkheid is dat je steeds de tijd hebt om alles binnen een bepaalde tijdspanne te doen. Sommige dingen moeten nu eenmaal wachten. Als je reeds andere dingen te doen hebt laat dit soms niet toe om er op dat moment zaken bij te nemen. 

Op dat moment is het beter dit bij je leidinggevende aan te kaarten en samen een oplossing te zoeken. Dit kan er bijvoorbeeld in bestaan dat de leidinggevende even je prioriteiten verandert en dat een bepaald werk dan naar later verschuift.

Hieronder vind je een korte procedure om op een correcte manier neen te zeggen

Stap 1: Maak direct duidelijk dat je niet op de vraag kan ingaan.

Voorbeeld: Ik kan het er vandaag niet bijnemen.

Stap 2: Verklaar waarom je niet op de vraag kan ingaan.

Voorbeeld: Mijn dagplanning zit reeds overvol.

Stap 3: Geef eventueel een alternatieve oplossing.

Voorbeeld: Ik kan dit wel doen tegen vrijdagmiddag.

Voorbeeld: Ik kan dit wel doen als je mijn prioriteiten verandert, het gevolg is wel dat de andere taak dan moet wachten.

Stap 4: Maak concrete afspraken wat je gaat doen.

Voorbeeld: Zoals afgesproken, doe ik dit dus tegen vrijdagmiddag.

Voorbeeld: Zoals afgesproken, hoef ik dus niets te doen en vraag je dit aan een ander.

Noot: Herinner je dat je in het begin je remmende gevoelens en gedachten zal moeten verdragen. Als je meer getraind geraakt in het adequaat neen zeggen zullen deze gevoelens en gedachten geleidelijk uitdoven

Noot: Vergeet ook niet dat wanneer je niet aan een verzoek kan voldoen dat de ander teleurgesteld kan zijn. Immers moest de ander niet liever een ja horen dan kwam men je toch de vraag niet stellen.

We bieden je nog wat extra ondersteuning aan via een kort filmpje. 

Maak een keuze:

1. Ik ga neen zeggen als men mij iets vraagt wat op dat moment mij niet past en ik verdraag belemmerende gedachten en gevoelens tot ze uitdoven en ik bouw een risicofactor af voor burn-out!.

2. Ik wil wel neen leren zeggen, maar het lukt me niet zonder extra hulp. Afhankelijk van de procedure voor uw bedrijf wend u zich hiervoor tot uw interne Ambassador of externe U-Count! Ambassador. (Via uw externe U-Count! Ambassador kan u zich inschrijven voor de groepscoachingssessie of de individuele coachingssessie ‘ Leren Neen Zeggen’. De keuze voor de groepssessie of individuele sessie hangt af van de richtlijnen van het bedrijf waarvoor je werkt. Om je hiervoor aan te melden stuur een mailtje naar ‘info@u-count.eu’ met je naam en voornaam en de vermelding ‘leren neen zeggen, groep’ of leren neen zeggen, individueel’)