Protocol om van ‘ongezond perfectionisme’ verlost te raken.

Samenvattend protocol: Hoe verlost geraken van ‘ongezond perfectionisme’:

Stap 1: Welke perfectionistische gedachten en gevoelens merk je op?

Voorbeeld: ‘Als ik mijn mails niet drie keer controleer zullen er onvergeeflijke fouten in staan.’

Stap 2: Ga even na of deze op feiten gebaseerd zijn. 

Een voorbeeld van een feit is: de collega’s lezen hun mails geen drie keer na en de klanten klagen niet. 

Stap 3: Welk geruststellend gedrag dreig je te stellen vanuit je perfectionistische gedachten en gevoelens? 

Een voorbeeld van geruststellend gedrag is: de mails drie keer nalezen vooraleer je ze verstuurt.

Stap 4: Wat is je doelgedrag en de motivering hiervoor? 

Een voorbeeld van doelgedrag is: Mails één keer herlezen.

Een voorbeeld van motivering is: Omdat ik van de uitputting en de dreiging van een burn-out af wil.

Noot: Het is belangrijk in dit stappenplan dat je bereid bent je opduikende perfectionistische gedachten en gevoelens te verdragen terwijl je het doelgedrag stelt. Zoals eerder gezegd moet je dit veelvuldig doen vooraleer deze perfectionistische gedachten en gevoelens afnemen. Je leert immers ook maar goed autorijden als je dit vaak doet.