Organisatiegebonden risicofactoren

Hieronder volgt een lijst van mogelijke organisatorische risicofactoren. Kijk na met welke u geconfronteerd wordt. Probeer dit eventueel aan te kaarten met uw leidinggevende om tot de gepaste oplossing te komen.

  • Permanente hoge werkdruk
  • Weinig controle over het werk
  • Rolconflicten
  • Emotionele taakvereisten
  • Niet-ondersteunend management
  • Job-onzekerheid – herstructureringen
  • Conflicten in teams
  • Fusies en reorganisaties

Indien je hierbij hulp nodig hebt kan je een mailtje sturen naar info@u-count.eu om ondersteuning te krijgen in het kader van het Employee Assistance Program van je bedrijf. Eén van onze coaches neemt dat contact met jou op.

Uit onderzoek blijkt steeds weer dat ‘ Te Hoge Werkdruk’ één van de belangrijkste voorspellers is van een burn-out. Daarom zullen we in het volgende lesonderdeel hierbij stil staan.