Geen “NEEN” kunnen zeggen

Geen grenzen trekken (niet neen zeggen) leidt op de korte termijn tot een aantal voordelen. Immers als je ja zegt, heb je bijvoorbeeld geen last van schuldgevoelens of angst dat men je iets zal verwijten

Geen grenzen trekken leidt op de lange termijn tot overbelasting (nadelen):

  • Je raakt er door uitgeput.
  • Je beloont mensen steeds met een ‘ja’ als ze jou iets vragen, hierdoor vergroot je de kans dat ze dit steeds (meer) gaan doen. Er zullen ook steeds meer mensen beroep op je doen. 

Steeds ja zeggen, wanneer het je eigenlijk niet past is dus een risicofactor voor burn-out.

Geen grenzen trekken draagt ook bij tot het disfunctioneren van de organisatie (nadelen): 

  • Je laat misschien toe dat anderen hun verantwoordelijkheid onterecht op je afschuiven waardoor ze zelf hun taken niet meer gaan doen.
  • Je valt op termijn mogelijk uit met een burn-out.

Om op een effectieve manier neen te leren zeggen is het nodig dat je helpende gedachten hierbij hebt. Dikwijls hebben mensen remmende opinies over neen zeggen zodat ze geneigd zijn dit minder te doen.

In de volgende les zullen we je helpen een aantal van deze remmende overtuigingen te ontkrachten en te veranderen. Een overtuiging die verandert leidt evenwel nog niet tot het verdwijnen van een remmend gevoel (bv. angst). Later komen we terug op hoe je met remmende gevoelens omgaat.