Algemeen

Persoonlijke gegevens

Voor de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar het U-Count! BV privacy beleid

https://www.u-count.eu/gdpr/

Algemene Voorwaarden

Voor je begint met de Digital Burn-out Assistent willen we je even wijzen op onderstaande zaken. Door het gebruik van de Digital Burn-out Assistent verklaart u zich akkoord met onderstaande zaken.

Je hebt 1 jaar toegang tot de tot de Digital Burn-out Assistent.

Binnen de Digital Burn-out Assistent is een risicoanalyse (BAT), veel kennis, spiegeling en inspiratie voorhanden. Wat je er mee doet is geheel je eigen verantwoordelijkheid.

Je persoonlijke resultaten en gegevens zijn alleen inzichtelijk voor jezelf. Je kan deze delen met anderen, maar enkel op eigen initiatief.

(In geanonimiseerde vorm zijn jouw resultaten eventueel bruikbaar voor (wetenschappelijk) onderzoek dat gericht is op het vergroten van kennis binnen het domein van de gezondheid en de psychologie) Op dit moment worden er geen resultaten opgeslagen dus is deze optie niet van toepassing. Indien er in het kader van bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek een vraag is naar resultaten zal je hiervoor steeds persoonlijk uitgenodigd worden.

(Indien de Digital Burn-out Assistent aangeboden wordt door je werkgever of door een andere partij dan kunnen je gegevens uitsluitend geanonimiseerd gebruikt worden voor organisatierapportages.) Ook deze optie is voorlopig niet van toepassing omdat er geen persoonlijke resultaten worden opgeslagen.

Copyright

© Copyright U-Count! (2019), Alle rechten voorbehouden.

Geen enkele inhoud (vragenlijsten, teksten, beeldmateriaal, …) van de Digital Burn-out Assistent mag openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, of op welke andere wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de U-Count! BV.