2. Gezond dagritme

Een gezond dagritme tijdens de recuperatie van een burn-out is belangrijk om terug een optimale fysieke en mentale conditie te verwerven. Deze fysieke en mentale conditie is nodig om je terug goed te voelen en later weer aan het werk te kunnen.  Onder een gezond dagritme tijdens je ziekteverlof bij burn-out verstaan we: 

1. Niet werken tijdens het ziekteverlof.


Niet werken is immers belangrijk om je de kans te geven los te komen van energievreters die je naar de burn-out gebracht hebben. Niet werken betekent ook: geen mails bekijken, geen collega’s op afstand helpen, …Het betekent echter ook dat je je niet uitput met werk dat thuis is blijven liggen.

2. Een zekere hoeveelheid beweging en/of sport.

Omwille van de gunstige effecten voor je mentale en psychische gezondheid raden we je aan om minimaal 3 maal 20 minuten of 2 maal 30 minuten te sporten per week. Bij sporten is het aan te raden dit steeds in overleg met je huisarts te plannen. Het is mogelijk dat je je tijdens de eerste weken van je ziekteverlof te moe voelt om te sporten. We adviseren je dan dit geleidelijk (terug) op te nemen na een aantal weken. Het is immers uitvoerig aangetoond dat sporten de fysieke en mentale toestand verbetert.

Indien je niet van sport houdt kan matige intensieve beweging ook helpen. Matig intensief bewegen betekent dat je hartslag omhoog gaat, maar dat je gedurende de inspanning nog een gesprek kunt voeren en dat je niet buiten adem bent. Voorbeelden van matig intensief bewegen zijn wandelen, fietsen, zwemmen, de trap nemen, in de tuin werken, de auto wassen of stofzuigen.

3. Het inlassen van potentieel leuke en ontspannende activiteiten


Ziekte’verlof’ mag je in het kader van een burn-out recuperatie vrij letterlijk nemen. Het is inderdaad de bedoeling dat je potentiële leuke activiteiten plant. Het is immers zo dat deze positieve gevoelens genereren die belangrijk zijn om je beter te gaan voelen. Ontspannende en/of leuke activiteiten dragen bij aan het herstel van je stemming (goed humeur). Ga deze inplannen in je agenda. Het vermijden van deze activiteiten bestendigt je mindere stemming waardoor deze langer aanhoudt

Uit onderzoek blijkt dat hogerstaande onderdelen een gunstige bijdrage leveren aan je recuperatie en dus aan het herstel van je levenskwaliteit. 

In een volgende les vatten we aan met de tweede grote doelstelling van deze cursus, nl. hervalpreventie. Hervalpreventie is belangrijk om ervoor te zorgen dat je kans op herval in een burn-out zo klein mogelijk wordt nadat je terug aan de slag bent gegaan. Om dit doel te bereiken moeten we zicht krijgen op de persoonlijke en organisatorische risicofactoren die tot je burn-out hebben geleid. Eens we deze factoren geïdentificeerd hebben zullen we je vervolgens helpen om deze risicofactoren af te bouwen door je nieuwe vaardigheden aan te leren.

In het volgende scherm zullen we ons eerst richten op de identificatie en het ‘elimineren’ van je persoonlijke risicofactoren.