EAP - Employee Assistance Program

Waarover gaat het?

Een EAP of Employee Assistance Program helpt werknemers met persoonlijke- en/of werkgerelateerde problemen die een invloed hebben op werkprestaties, gezondheid, mentaal en emotioneel welzijn. Het is een dienst die door je werkgever wordt aangeboden in alle privacy buiten de context van het werk.

Een Employee Assistance Program is een wezenlijk onderdeel van het welzijnsbeleid. Het is een individuele ondersteuning van werknemers met psychisch belastende moeilijkheden.

Je kan EAP inzetten op 2 manieren:

  1. Voor werkgerelateerde problemen met een psychische impact (conflicten, pesten op de werkvloer, stress, werkbelasting, managementstijl, arbeidsongeval,…)
  2. Voor alle psychische problemen die het werk beïnvloeden (scheiding, overlijden partner of kind, depressie, alcohol, ziekte zoals kanker, corona,…)

Wat kan je er mee?

Waaruit bestaat het?

Het Employee Assistance Program omvat een telefonische intake waarbij we het probleem in kaart brengen. Daarna neemt de juiste persoon van U-Count! contact met de werknemer om het hulptraject op te starten. Standaard zijn er 6 sessies voorzien. Maar dit kan je als bedrijf steeds zelf bepalen. Doel is om de medewerker zo snel als mogelijk terug weerbaar te maken en levenskwaliteit te laten hervinden.

Een EAP of Employee Assistance Program is er voor elk bedrijf dat begrijpt dat het welzijn van de medewerkers oprecht belangrijk is.

Wat vaak onderbelicht blijft is dat een EAP ook de HR dienst en de managers ‘ontzorgen’. Vaak gaat het immers over onderwerpen waar specifieke kennis en opleiding voor nodig is of waar men als medewerker niet geneigd is om beroep te doen op deze diensten of leidinggevende.

Voor wie is het?

Welke nazorg bestaat er?

Een EAP is een volledig programma op zich. Eventuele nazorg bestaat uit de mogelijkheid van een verlenging van het aantal sessies of het terug opnemen van het traject indien nodig.
Het spreekt voor zich dat de U-Count! medewerker vlot bereikbaar is voor de cliënt.

Wil je graag meer weten over ons EAP - Employee Assistance Program?

Wij zorgen voor het welzijn van iedereen