Doeltreffend & verbindend communiceren

Waarover gaat het?

Onduidelijke of slechte communicatie leidt tot misverstanden, onaangename contacten en ineffectieve werkprocessen. Bij doeltreffend en verbindend communiceren ben je in staat om het verloop van het gesprek af te stemmen op de toehoorder zodat je je doelen bereikt en de relatie versterkt.

Deze training stelt je in staat om helder te communiceren en empathisch te reageren op je gesprekspartner. Hierdoor bereik je je doelen en bouw je kwalitatieve relaties op. Deze vaardigheid is essentieel bij alle soorten overleg binnen je organisatie. Denk aan werkoverleg en functioneringsgesprekken,  signaleren en bespreekbaar maken van werkdruk en stress, feedback geven en krijgen, bespreken van verwachtingen over verantwoordelijkheden en bevoegdheden, …

Duidelijk communiceren en toegankelijk zijn voor medewerkers leidt ook tot beter leiding geven. Conflicten komen minder vaak voor, zijn sneller bespreekbaar en oplossingen zijn meer gedragen door iedereen. 

Wat kan je er mee?

Waaruit bestaat het?

In dit opleidingstraject bieden we een praktisch bruikbaar inzicht in de verschillende communicatiestijlen en de effecten hiervan. Je leert om in elke situatie te kiezen voor de meest aangewezen communicatiestijl. We presenteren een waaier aan technieken om je communicatieve vaardigheden uit te breiden tot een gemakkelijk te hanteren toolbox.

  • actief luisteren
  • empathisch luisteren
  • ombuigen van weerstand
  • omgaan met foutieve interpretaties en misverstanden
  • omgaan met verborgen agenda’s
  • onderhandelen met gebruik van voor- en nadelen balansen
  • geven van constructieve feedback
  • reageren op kwaadheid

Voor iedereen die doeltreffend en verbindend wil communiceren.

Voor wie is het?

Welke nazorg bestaat er?

Via ons helpdesk systeem kunnen deelnemers specifieke cases met een U-Count! consultant bespreken. We denken dan bijvoorbeeld aan het voeren van moeilijke gesprekken of feedback geven. We stellen dan samen een gespreksprotocol op.

Wil je de communicatieve vaardigheden van je medewerkers vergroten?

Wij zorgen voor het welzijn van iedereen