Conflicthantering

Waarover gaat het?

Conflicten doen zich voor in elke omgeving waarin mensen met elkaar omgaan. Ook op de werkvloer komen ze voor. Conflicten die niet adequaat behandeld worden veroorzaken onnodig veel stress.  Dit heeft een negatieve impact op de prestaties, de gezondheid en zelfs het bedrijfsresultaat. Deze training leert hoe je conflicten duurzaam oplost.

Je leert:

1. hoe conflicten ontstaan en wat er aan de basis ligt.

2. de vaardigheden je nodig hebt om een conflict succesvol te ontmijnen en tot een bevredigende oplossing te komen voor alle actoren.

Wat kan je er mee?

Waaruit bestaat het?

Het conflictbeheersingsprotocol omvat de volgende belangrijke onderdelen:

  • het in kaart brengen van alle conflictbepalende factoren via een diepgaand inzicht in ieders belangen en gevoeligheden.
  • het bewust leren worden en beheersen van de eigen emoties en conflict veroorzakende meningen, zodat een conflict niet onnodig escaleert.
  • het bepalen en op één lijn brengen van de eigen belangen en doelen in een conflict, evenals die van de ander
  • onderhandelen over en concretiseren van ‘algemeen aanvaarde’ oplossingen.
  • Conflicthantering aanwenden om tot een effectievere samenwerking te komen.

De training conflicthantering is bedoeld voor iedereen die het ‘moeilijk’ heeft met conflicten.

Voor leidinggevenden of HR medewerkers bieden we een  uitbreiding van de training m.b.t. conflictbemiddeling.

Hier leer je hoe je als conflictbemiddelaar kan optreden en hoe je werknemers in een conflict naar een goede afloop kan begeleiden. Ook hier leer je werken met een handig bemiddelingsprotocol.

Het conflictbemiddelingsprotocol omvat een meervoudige conflictanalyse die het (hardnekkige) conflictpatroon tussen de verschillende partijen operationeel en helder blootlegt.

Je leert probleemoplossende strategieën motiverend aan te bieden. De betrokken partijen zijn zo in staat hun conflict constructief tot een oplossing te brengen, gemeenschappelijke doelen te bereiken en de samenwerking te versterken. We reiken ook de bouwstenen aan om te controleren of gemaakte afspraken worden nageleefd en/of effectief zijn.

Wel leren je hoe preventieve maatregelen in het proces in te bouwen om een herval in hetzelfde conflict te voorkomen.

Ten slotte creëren we via bemiddeling ook een leereffect voor de betrokken conflicterende partijen, waardoor zij beter in staat zijn toekomstige conflicten zelf op te lossen. 

Voor wie is het?

Welke nazorg bestaat er?

Ook hier kunnen we een ‘helpdesk’ systeem voorzien waar medewerkers terecht kunnen met concrete vragen en hulp krijgen om een conflict zelfstandig op te lossen.

We voorzien eenzelfde mogelijkheid voor deelnemers aan de opleiding ‘conflictbemiddeling’.

Daarnaast bieden we ook ‘externe conflictbemiddeling’ waarbij je als bedrijf kan kiezen om experts van U-Count in te schakelen om het conflictbemiddelingsproces op zich te nemen.  Wij treden dan op als een onafhankelijke derde partij, bijvoorbeeld wanneer het conflict niet met interne inspanningen kan worden opgelost.

Wil je meer weten over conflicthantering?

Wij zorgen voor het welzijn van iedereen