Burn-out voorkomen en re-integreren

Waarover gaat het?

Burn-out is een toestand van uitputting die een impact heeft op emoties (prikkelbaarheid, huilbuien, enz.) en cognitieve vermogens (concentratie en geheugenverlies,..). Deze toestand leidt dikwijls tot (langdurige) werkonbekwaamheid

Ongeveer 1 op 6 werknemers geeft aan last te hebben van psychische en fysische vermoeidheidsklachten.

Onze aanpak valt uiteen in twee grote subdoelen.

  1. de ondersteuning bij de recuperatie van de uitputting en de geassocieerde symptomen.
  2. de identificatie en remediëring van de persoonlijke en organisatorische risicofactoren zodat de kans op herval zoveel mogelijk vermeden wordt.

Wat kan je er mee?

Waaruit bestaat het?

We werken met een online leerplatform, ‘Digital Burnout Assistent’ genaamd. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

1. Diagnostiek van de begintoestand aan de hand van de Burnout Assesment Tool (BAT).

2. Recuperatie bevorderen door middel van twee ondersteunende modules: slaapherstel en gezond dagritme.

3. Identificatie en remediëring van persoonlijke en organisatorische risicofactoren via gepaste modules (‘persoonlijke’ en ‘organisatorische’ risicofactoren, zie verderop).

4. Evaluatie en coaching momenten na graduele werkhervatting.

5. Nameting met de BAT.

Het programma is voor elk bedrijf dat stress en burn-out risico’s in kaart wil brengen en dat zijn medewerkers wil helpen om op een constructieve manier met de preventie of remediering van burn-out om te gaan. 
Leidinggevenden krijgen extra modules in de Digital Burnout Assistent met concrete handvaten om een beleid te voeren ter preventie van burn-out en de re-integratie van een medewerkers na een periode van burn-out.

Voor wie is het?

Welke nazorg bestaat er?

Het volledige aanbod is dus digitaal te raadplegen. Zo heb je gedurende minimum een jaar toegang tot alle informatie en hulpmiddelen. Bovendien kan ons (digitaal) EAP programma gekoppeld worden. Medewerkers kunnen dan terecht bij een psycholoog of psychotherapeut om hen verder te helpen indien er extra hulp nodig is. Ook leidinggevenden kunnen via deze weg ondersteuning krijgen.

Meer weten over burn-out voorkomen en re-integreren?

Wij zorgen voor het welzijn van iedereen